Slideshow Index < prev
IMG_4474.JPG
Trocha nechutneho kyce na zaver. Pondeli rano 10 cm novyho snehu a fujavice... Alpy timto zavreny!