IMG_4973.JPG
Ct 11:30 u expedicniho vozu v osade Niederstuttern (649 m)
IMG_4995.JPG
IMG_5012.JPG
Pod nastupem na SO grat
IMG_5023.JPG
Snehem...
IMG_5032.JPG
...a suti...
IMG_5035.JPG
...a v plotnach
IMG_5040.JPG
Wasserrinnen
IMG_5051.JPG
Mirnejsi svahy z jihu
IMG_5057.JPG
IMG_5058.JPG
Nastreleni na hrebeni s leteckym vyhledem na udoli Ennsu
IMG_5059.JPG
Lehke lezecke pasaze
IMG_5063.JPG
IMG_5064.JPG IMG_5066.JPG
IMG_5084.JPG
Grimming (2351 m)
IMG_5088.JPG
IMG_5097.JPG
Toni Adam Dr. Obersteiner Biwak (proc to pojmenovat jednoduse, ze ;-)
IMG_5106.JPG
Podvecerni zevleni
IMG_5109.JPG IMG_5114.JPG IMG_5116.JPG
IMG_5120.JPG
IMG_5130.JPG
Noc v obrim bivacku
IMG_5133.JPG
Pa 5:45
IMG_5140.JPG
Uzasna ranni atmosfera
IMG_5150.JPG IMG_5155.JPG
IMG_5156.JPG
Nekonecny sestup... z vrcholu 1700 metru k autu
IMG_5157.JPG
So grat - nastupovali jsme podel nejdelsiho snehoveho splazu
IMG_5159.JPG
Revolucni trekove hole made by Olik