IMG_9012.JPG
Krasne sobotni rano na Borni
IMG_9019.JPG
Cima a Cima sinistra
IMG_9024.JPG
IMG_9026.JPG
V levem jiznim amfiteatru
IMG_9035.JPG
Romanticke vyhledy
IMG_9040.JPG
Pilir hubenouru (cima sinistra) 5+
IMG_9047.JPG IMG_9048.JPG IMG_9052.JPG
IMG_9061.JPG
IMG_9068.JPG
Svatebni dar Stastnym 7-
IMG_9069.JPG
Stredni jizni pilir, cesty Tarice 5+ a Diretissima 7-
IMG_9080.JPG
Rudolfinka 6
IMG_9085.JPG IMG_9091.JPG
IMG_9095.JPG
IMG_9105.JPG
Nedele, Dusickova stena u Svateho Jana pod skalou
IMG_9116.JPG
IMG_9122.JPG IMG_9123.JPG IMG_9127.JPG