Jakubovo stranky/Gastein 2002

07/2002

jakub jezirko krava
jakub.jpg jezirko.jpg krava.jpg
kriz ledovec odpocinek
kriz.jpg ledovec.jpg odpocinek.jpg
petr pod skalou sedlo
petr.jpg pod skalou.jpg sedlo.jpg
vodopad    
vodopad.jpg