IMG_9276.JPG
Na tajne zakladne blizko Malty (cca 1150 m)
IMG_9289.JPG
Sobota 11:30, konecne se vybira pocasi
IMG_9302.JPG
Luxusni winterraumik u chaty Giessener (2215)
IMG_9305.JPG IMG_9307.JPG
IMG_9317.JPG
Odpoledni vegac...
IMG_9327.JPG
Podvecerni vychazka na blizky Winterleiten (2518)
IMG_9328.JPG IMG_9343.JPG
IMG_9365.JPG
Rano v den D
IMG_9366.JPG
Hreben Steinerne Mandl, ten sesup vpravo dal docela zabrat...
IMG_9368.JPG
IMG_9372.JPG
Hreben k hlavnimu vrcholu
IMG_9375.JPG
docentni lezeni
IMG_9376.JPG
IMG_9387.JPG IMG_9389.JPG IMG_9398.JPG
IMG_9402.JPG
On the top (3360)
IMG_9405.JPG
vsude samy kopecky...
IMG_9410.JPG
IMG_9413.JPG
a dalsi kopce - pohled na JZ. V popredi hreben Detmolder
IMG_9417.JPG
Pohled zpet na vystupovou linii - hrebinek a sesup na jih (doprava)
IMG_9422.JPG
IMG_9433.JPG
U prehrady Gosskarspeicher (1707)