Home
IMG_0097.jpg
Tak taaamhle jsme se, Dejve, minuly Vanoce brodili po pas...
IMG_0106.jpg
Mirka
IMG_0107.jpg
Jana
IMG_0114.jpg
Strejda Klebon
IMG_0117.jpg
Martin Busch Hutte (2501)
IMG_0134.jpg
Nedele, fronta v udoli...
IMG_0135.jpg
Mirka vyhlizi Oetziho
IMG_0145.jpg
Vyhled do Itosky z hranicniho hrebene
IMG_0154.jpg
Zaverecny metry na lyzich...
IMG_0156.jpg
Dejvid
IMG_0159.jpg
... pak uz musi prkynka na zada
IMG_0161.jpg
Vrsek Similaunu (3606)
IMG_0167.jpg
IMG_0181.jpg
Hintere Schwarze
IMG_0183.jpg
IMG_0189.jpg
Prasanove orgie pri sjezdu
IMG_0191.jpg
Cajovy dychanek v rezii Mirky
IMG_0194.jpg
IMG_0196.jpg
IMG_0200.jpg
16 lidi a 2 psi... WR je nastesti prostorny
IMG_0202.jpg
Rumove trio
IMG_0210.jpg
Pondeli, pro zmenu jdeme na Similaun ;-)
IMG_0217.jpg
Ales a jediny zachvev slunicka
IMG_0221.jpg
Klebon a cast hradecke enklavy - Bosak
IMG_0223.jpg
Ejhle, co si to neseme s sebou na skluznici? 5 kg snehu Jagyci...
IMG_0224.jpg
Podvrcholove plato
IMG_0228.jpg
IMG_0231.jpg
Deja vu
IMG_0239.jpg
IMG_0243.jpg
Vrchol podruhe v jine sestave
IMG_0254.jpg
IMG_0258.jpg
Vecerni hodovani
IMG_0263.jpg
Mutmalspitze
IMG_0275.jpg
Plech plechovatej... jen snih nejak dochazi
IMG_0278.jpg
Sjezdik k autu
IMG_0296.jpg
Vysmata Bara
IMG_0301.jpg
Tak tamhle pres kopecek na Silvestra?
IMG_0307.jpg IMG_0310.jpg