IMG_3617.JPG
Den prvni - Civetta
IMG_3629.JPG IMG_3636.JPG
IMG_3642.JPG IMG_3657.JPG IMG_3662.JPG
IMG_3670.JPG IMG_3672.JPG IMG_3678.JPG
IMG_3679.JPG
Base camp pod Hohe Wand, vecerni lezeni na odrovnani
IMG_3685.JPG
IMG_3686.JPG
Durenstein
IMG_3691.JPG
Pomahat a chranit ;-)
IMG_3716.JPG
Lezeni, lezeni., lezeni... na nescetnych vezickach Durensteinu
IMG_3718.JPG
IMG_3726.JPG IMG_3729.JPG IMG_3736.JPG
IMG_3738.JPG IMG_3746.JPG IMG_3753.JPG
IMG_3759.JPG IMG_3761.JPG IMG_3769.JPG
IMG_3774.JPG IMG_3780.JPG IMG_3788.JPG
IMG_3794.JPG IMG_3813.JPG
IMG_3823.JPG
Karel Hynek Mara