Index  prev next
IMG_6679.JPG
Ta se ovsem v druhe delce zmeni na pseudoferratu