Teplarna Malesice RU 160/5 ; Nádorák ve Vysocanech - Praga LT 41/N-1

Click on any photo to see a larger version